Antoniada - Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Drukuj

Magdalena Szeptyńska

Nauczyciel-instruktor

Młodzieżowy Dom Kultury - Dom Harcerza w Krakowie

 

Placówki wychowania pozaszkolnego – kto o nich nie słyszał, któż się o nie otarł. Może było to krótkie spotkanie, a może wieloletnia znajomość, przyjaźń. W latach 60,70 i 80-tych zeszłego stulecia była to jedyna forma rozwijania dziecięcych zainteresowań, zdolności. Oczywiście można było kształcić dzieci muzycznie i plastycznie w państwowych szkołach artystycznych. Dzieci i młodzież mogły poszerzać swoją wiedzę w kółkach zainteresowań organizowanych przez niektóre szkoły. Zasady  ich działania były jednak bardzo różne  od tych  obowiązujących w  placówkach wychowania pozaszkolnego.

Obecnie placówki wychowania pozaszkolnego mają ogromną konkurencję  w postaci  niezliczonej ilości szkół, kursów, warsztatów, klubów rozwijających talenty dzieci i młodzieży. A mimo to pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej czy szkolne ośrodki sportowe  nadal cieszą się wielką popularnością i są oblegane przez rodziców, którzy chcą aby ich dzieci w sposób mądry i wartościowy spędzały czas wolny od szkoły. Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną oraz rozwijanie ich  artystycznej czy sportowej „kariery”, dającej większą szansę na karierę w życiu dorosłym nie jest głównym celem funkcjonowania tych placówek. Gdybyśmy jednak prześledzili losy uczestników ich zajęć znaleźlibyśmy szereg przykładów, że właśnie  w nich zaczęła się „droga do sukcesu”.

Placówki wychowania pozaszkolnego mają dużą przewagę nad innymi organizatorami aktywności dla dzieci i młodzieży :

- są bezpłatne (dobrowolna wpłata na Radę Rodziców nie jest warunkiem koniecznym  uczestnictwa w zajęciach),

- przyjmują na zajęcia wszystkie dzieci  bez względu na ich zdolności i stopień utalentowania,

- oferta ich  jest wszechstronna i pozwala uczestnikom wybranych zajęć uczestniczyć w szeregu dodatkowych atrakcji (kolonie, obozy, warsztaty, zabawy, wycieczki, festyny, konkursy  itp.).

            Pozostaje tylko do rozwiązania pytanie, czy zabiegani rodzice wyłowią z bogatej oferty propozycję placówek wychowania pozaszkolnego i odnajdą do nich drogę?

Aby im pomóc, ważna  jest prezentacja  dorobku pracowni i osiągnięć  ich uczestników. Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego „Antoniada”- obchodzone corocznie 13 czerwca jest czasem na taką prezentację. To również czas na integrację środowiska, o którą tak zabiegał przez lata dr Antoni Weyssenhoff, patron święta, pomysłodawca i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, wielki przyjaciel dzieci i młodzieży odznaczony Orderem Uśmiechu.

Korzeni tego święta szukać można w  imprezie, która odbyła się w czerwcu 2007 roku w Krakowie, na Placu Wolnica, gdzie wspólnym wysiłkiem krakowskich domów kultury
zorganizowano całodzienny festyn połączony z prezentacją grup artystycznych i sportowych. Ogromne zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli placówek, zaowocowało świetną imprezą, podczas której bawiły się całe rodziny. Dziś niestety niewiele osób pamięta to wydarzenie, a szkoda. Co prawda placówki wychowania pozaszkolnego biorą udział w Święcie Rodziny organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa, współistniejąc z innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci, ale nie ma tam ani miejsca ani czasu na szerszą prezentację osiągnięć tych placówek.

 Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” co roku organizuje w czerwcu  imprezę dającą możliwość  wszystkim uczestnikom zajęć artystycznych pokazania na scenie wyników całorocznej pracy. Prezentują się  więc i maluszki, które dopiero zaczęły swoją przygodę z naszym domem kultury jak i młodzież, która nie jeden występ ma już za sobą. Pracownie „niesceniczne” organizują  warsztaty plastyczne, językowe i zabawy sportowe. Czasami „Antoniada” przybiera formę pikniku.

Jest kilka powodów skłaniających nas do organizowania „Antoniady”:

- radość dzieci z występowania na scenie,

- duma rodziców oglądających występy  dzieci,

- możliwość wspólnego spędzenia czasu dla całych rodzin,

- integracja rodzin z placówką,

- satysfakcja nauczycieli,

- przyciągnięcie uwagi  tych, którzy jeszcze nie korzystają z oferty placówki czyli reklama     w najprostszej i najbardziej atrakcyjnej formie,

- okazja do wspomnienia Antoniego Weyssenhoffa.

            „Antoniady” odbywają się nie tylko w Krakowie. Informacje o nich można znaleźć na stronach internetowych domów kultury i pałaców młodzieży z różnych regionów Polski .      Są to entuzjastyczne relacje z imprez pełnych radości i uśmiechu. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Może warto, aby święto to wpisało się na stałe w kalendarze imprez wszystkich placówek wychowania pozaszkolnego?