Wyciąg ze Statut PSWP - cele i sposoby realizacji

Drukuj

Wyciąg ze statutu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego       

§ 6   

Celem Stowarzyszenia jest:   

§ 7      

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.