31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

 
PSWP przygotowało stronę www.malarstwonaszkle.pl.
Polskie ludowe malarstwo na szkle jest unikatem w skali światowej.Na stronie zaprezentowano dzieła i sylwetki 9 twórców żyjących oraz 3 artystów nieżyjących. Zamieszczone zostały też wywiady z poszczególnymi twórcami. Portal jest po polsku i po angielsku, ma wgraną narrację lektora dla osób, między innymi z wadami wzroku. Został także zamieszczony film dla dzieci gdzie pokazano i wyjaśniono technikę malowania na szkle. Celem projektu jest edukacja odbiorców, upowszechnienie tej ginącej dziedziny sztuki ludowej, pokazanie młodzieży dziedzictwa i tradycji kulturalnych Polski. Wirtualna galeria  powstała dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Zapraszamy także do polubienia nas na Facebook:
 
 
W załączeniu dwa obrazy Pani Eweliny Pęksowej, autorem zdjęć jest pani Grażyna Cisło. Obrazy zostały udostępnione przez Muzeum Tatrzańskie im.dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 
Ewelina Peksowa...
Ewelina Peksowa - Powstanie Chochoowskie 1988 Ewelina Peksowa - Powstanie Chochoowskie 1988
Ewelina Peksowa...
Ewelina Peksowa - Ptaszek 1975 r. Ewelina Peksowa - Ptaszek 1975 r.

Organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE

 we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA

przy wsparciu finansowym SENATU RP

                                                   

„Symbolika niepodległościowa”

projekt  edukacyjno-językowy

  

W dniach 7-16 czerwca 2018 r. odbył się projekt dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Symbolika niepodległościowa”. Projekt był współfinansowany przez Senat RP.

Uczestniczyły w nim 3 grupy młodzieży z opiekunami:  z Wołożyńskiego Oddziału ZS Polska Macierz Szkolna na Białorusi, ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i Gimnazjum w Mickunach na Litwie. Zaproszeni zostali również laureaci XVIII Międzynarodowych Konkursów: laureatka konkursu literackiego z Białorusi i laureatka konkursu plastycznego z Ukrainy. W sumie do Krakowa przyjechało 27 Polaków ze Wschodu.

W trakcie pobytu uczestnicy wysłuchali kilku tematycznych prelekcji, odwiedzili miejsca związane z ruchem niepodległościowym na terenie Krakowa i okolic, poznali bliżej postaci związane z walką o niepodległość, zobaczyli wystawy malarstwa i rzeźby tego okresu. Cały program miał na celu przybliżenie młodym Polakom ze Wschodu idei wolności w różnych aspektach, utrwalenie więzi z krajem przodków i zbudowanie osobistych relacji z Polską i i Polakami. Projekt służyć miał także poprawie znajomości języka, rozwijaniu zainteresowań i talentów. Był też czas na wypoczynek i zabawę.

Efektem finalnym projektu ma być przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach i środowiskach.

Projekt realizował Ośrodek Współpracy Międzynarodowej Centrum Młodzieży.

 

34779081_175920...
34779081_1759204714176082_6428998286090174464_n 34779081_1759204714176082_6428998286090174464_n
34792137_213130...
34792137_2131305643782441_3958994711926013952_n 34792137_2131305643782441_3958994711926013952_n
35066181_213224...
35066181_2132249373688068_735799374650540032_n 35066181_2132249373688068_735799374650540032_n
35086682_213338...
35086682_2133381386908200_5926842224649175040_n 35086682_2133381386908200_5926842224649175040_n

 

  

Organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE  

we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA przy wsparciu finansowym SENATU RP

 Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

 

„Twórcze Wakacje”

Warsztaty ekologiczno –teatralne dla młodych Polaków ze Wschodu.

W dniach 1 do 10 lipca 2019 r. odbył się projekt edukacyjny dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Twórcze Wakacje”. Uczestniczyły w nim 3 grupy (po 8 uczniów z opiekunem) z Gimnazjum w Trokach, z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie i z Zespołu Szkół
z pogłębionym nauczaniem języka polskiego w Kamieńcu Podolskim oraz laureat XIX Międzynarodowego Konkursu Literackiego, Maksym Marmulak ze Lwowa.

Przez pierwsze 5 dni w Gołkowicach  młodzież intensywnie uczestniczyła w tematycznych warsztatach, wędrowała do schroniska na Prehybie, bawiła się i wypoczywała. Program następnych 5 dni odbywał się w Krakowie. Młodzież zwiedzała z przewodnikiem miasto i jego zabytki, czynnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych (Festiwal Teatrów Ulicznych, Festiwal Etno/Kraków, Parada Nowoorleańska, finałowy koncert Festiwalu Jazzowego). Zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce, wystawy w Muzeum Narodowym i Podziemia Rynku. Rywalizowała również w grze ekologicznej „Globtropiciele” oraz w grze terenowej na znajomość Starego Miasta.

Dla kilku osób był to pierwszy przyjazd do Polski, dla niektórych pierwsza wizyta w Krakowie. Każdy z nich natomiast po raz pierwszy uczestniczył w tematycznych warsztatach. Uczestnicy przygotowywali się w grupach przed przyjazdem, prezentowali innym rezultaty swojej pracy, poddawali się ocenie innych i ocenie prowadzącego.

Obowiązek posługiwania się tylko językiem polskim podczas całego projektu, warsztaty teatralne i autoprezentacji, spotkania z polskimi rówieśnikami, wspólne przebywanie i praca podczas warsztatów, sprzyjała poprawie znajomości języka, nauce współpracy,  odpowiedzialności i otwartości na innych, przełamaniu barier i stereotypów.

Organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE

we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA

przy wsparciu finansowym SENATU RP

„Niepodległa”

 

W dniach 7-14 września 2018 r. odbył się projekt dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Niepodległa”. Projekt współfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczestniczyły w nim 4 grupy młodzieży z opiekunami:  ze Szkoły Średniej w Wołkowysku na Białorusi, ze Szkoły Polskiej  Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i 2 grupy z Wilna  - z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.. Udział w projekcie wzięło 20 osób.

Był to projekt edukacyjny mający na celu przybliżenie uczestnikom historii okresu zaborów, walk o niepodległość, postaci i miejsc w Krakowie związanych z ruchem niepodległościowym. Na warsztatach liderskich i teatralnych, młodzież przygotowywała się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach i środowiskach. (efekt finalny projektu). Pomiędzy zajęciami tematycznymi był czas na rozrywkę (wyjścia do teatru i na koncert, zwiedzanie muzeów, wycieczka do Ojcowa) i wypoczynek.

 

 

„WISŁA RZEKA POMYSŁÓW”

warsztaty językowo – plastyczno – ekologiczne

19-28 czerwca 2017 r.

 

Organizator:

POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE                                                                                                           

we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA 

przy wsparciu finansowym SENATU RP

 

W dniach 19-28 czerwca 2017 r. odbył się projekt edukacyjny dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Wisła – rzeka pomysłów” -warsztaty językowo-plastyczno-ekologiczne. Projekt był dofinansowany przez Senat RP.

Uczestniczyły w nim 3 grupy (po 8 uczniów z opiekunem) z Gimnazjum nr 2 w Wilejce na Białorusi, ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i z Gimnazjum im. Jana Pawła ii w Wilnie. Zaproszeni zostali również laureaci XVII Międzynarodowych Konkursów. Laureat konkursu literackiego z Czech i laureatka konkursu plastycznego z Litwy. W sumie 29 Polaków ze Wschodu.

Przez pierwsze 5 dni w Piekarach k/Krakowa młodzież poznawała rzekę Wisłę jako jeden z najważniejszych polskich symboli, jej funkcje dawniej i dziś, zagrożenia ekologiczne, próby zagospodarowania, jej funkcje sportowe i rekreacyjne oraz inicjatywy społeczne związane z Rokiem Wisły. Intensywnie uczestniczyła w zajęciach językowych i plastycznych. Był czas również na gry sportowe, basen, wypoczynek i zabawę.

Program następnych 5 dni odbywał się w Krakowie. Młodzież zwiedzała z przewodnikiem miasto i jego zabytki, czynnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych, odbyła także rejs statkiem do Tyńca oraz zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce.

Dla kilku osób był to pierwszy przyjazd do Polski, dla innych pierwsza wizyta w Krakowie. Każdy z nich natomiast po raz pierwszy uczestniczył w tematycznych warsztatach. Uczestnicy przygotowywali się w grupach przed przyjazdem, prezentowali innym rezultaty swojej pracy, poddawali się ocenie innych i ocenie prowadzącego.

Obowiązek posługiwania się tylko językiem polskim podczas całego projektu, spotkania z polskimi rówieśnikami, wspólne przebywanie i praca podczas warsztatów, sprzyjała poprawie znajomości języka, nauce współpracy, odpowiedzialności i otwartości na innych, przełamaniu barier i stereotypów.

 

Młodzież z Wilna napisała artykuł o projekcie.

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/wilejka-stryj-wilia-polaczyla-nas-wisla

 

http://zw.lt/radar-wilenski/wilejka-stryj-wilia-polaczyla-nas-wisla/

 

Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego wspólnie z Instytutem Wschodnich Inicjatyw od 12 do 27 sierpnia 2015 roku realizowały projekt, „Polaka z Kazachem rozmowy – Młodzi wolontariusze”, którego głównym celem było zaznajomienie uczestników z ideą wolontariatu.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 460 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
110753
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego