Zakończenie projektu Polaka z Kazachem rozmowy

Drukuj

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego wspólnie z Instytutem Wschodnich Inicjatyw od 12 do 27 sierpnia 2015 roku realizowały projekt, „Polaka z Kazachem rozmowy – Młodzi wolontariusze”, którego głównym celem było zaznajomienie uczestników z ideą wolontariatu.

W projekcie uczestniczyła trzydziestoosobowa grupa młodych Polaków z Kazachstanu.  Młodzież brała udział w lekcjach języka polskiego i wiedzy o Polsce, w warsztatach na temat planowania i organizowania działań wolontarystycznych oraz spotkaniach z przedstawicielami krakowskich organizacji pozarządowych (między innymi Szlachetnej Paczki, Schroniska dla Zwierząt oraz Centrum Wolontariatu).  
Uczestnicy projektu przygotowywali się podczas zajęć do pierwszego wspólnego woluntarystycznego działania, czyli spotkania z osobami mieszkającymi w Domu Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie. W programie tej wizyty znalazły się między innymi: spektakl teatralny, prezentacja o Kazachstanie oraz panel rozmów z repatriantami zamieszkującymi DPS.  Uzupełnieniem zajęć były wycieczki edukacyjne po Małopolsce – do Bochni, Ojcowa, Nowego Wiśnicza oraz po Krakowie i Beskidzie Wyspowym.