Projekt "Niepodległa" 2018

Drukuj

Organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE

we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA

przy wsparciu finansowym SENATU RP

„Niepodległa”

 

W dniach 7-14 września 2018 r. odbył się projekt dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Niepodległa”. Projekt współfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczestniczyły w nim 4 grupy młodzieży z opiekunami:  ze Szkoły Średniej w Wołkowysku na Białorusi, ze Szkoły Polskiej  Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i 2 grupy z Wilna  - z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.. Udział w projekcie wzięło 20 osób.

Był to projekt edukacyjny mający na celu przybliżenie uczestnikom historii okresu zaborów, walk o niepodległość, postaci i miejsc w Krakowie związanych z ruchem niepodległościowym. Na warsztatach liderskich i teatralnych, młodzież przygotowywała się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach i środowiskach. (efekt finalny projektu). Pomiędzy zajęciami tematycznymi był czas na rozrywkę (wyjścia do teatru i na koncert, zwiedzanie muzeów, wycieczka do Ojcowa) i wypoczynek.