31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Tags: ,

. W dniach 2-4.10.2019r. w MCKiE „Dom Harcerza” odbywał się XXVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Mieliśmy zaszczyt być organizatorami tego wydarzenia wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. Gościliśmy w naszej placówce dyrektorów i nauczycieli z Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Centrów Młodzieży, Centrów Zajęć Pozaszkolnych i Pałaców Młodzieży z całej Polski.

            Podczas uroczystego otwarcia Sejmiku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego Pani Lucyna Frąckiewicz-Godyń wręczyła honorowe odznaki PSWP: Prezydentowi Miasta Zielona Góra Panu Januszowi Kubickiemu,  Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego Pani Wiolecie Haręźlak oraz Przedstawicielce Rady Rodziców przy MCKiE „Dom Harcerza” Pani Izabeli Mertce-Marszałek. Honorową odznakę wręczono także Pani Kindze Krutulskiej – Dyrektorowi MCKiE „Dom Harcerza”.

            Tematem przewodnim Sejmiku było „Rozwijanie zdolności poznawczych i artystycznych dzieci i młodzieży. Metody i nowe obszary oddziaływań placówek wychowania pozaszkolnego w środowisku.” W ramach Sejmiku odbyły się wykłady: „Status prawny placówek wychowania pozaszkolnego (rozporządzenia regulujące ich funkcjonowanie w systemie oświaty), który poprowadziła Pani Wanda Derska-Koziński oraz „Zajęcia pozaszkolne, ich główne wartości z punktu widzenia celów edukacyjnych, wychowawczych i psychologicznych”, który wygłosiła Pani Grażyna Uhman.

            Uczestnicy Sejmiku wzięli udział w kilku tematycznych warsztatach m.in. plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz mieli okazję obejrzeć widowisko sceniczne w wykonaniu uczestników zajęć MCKiE „Dom Harcerza”. Goście zwiedzali Zieloną Górę i nasz budynek, którego projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze”. W czasie Sejmiku odbyło się także posiedzenie Zarządu PWSP oraz obrady plenarne.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom za udział w XXVI Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy także za objęcie Sejmiku honorowym patronatem: Prezydentowi Miasta Zielona Góra Panu Januszowi Kubickiemu, Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Pani Ewie Rawie, Gazecie Lubuskiej oraz Radiu Zielona Góra. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które wykonał Krzysztof Kubasiewicz.

Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze
Sejmik PWP 2019...
Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2 - 4 października Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze organizuje XXVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Jego tematem jest  "Rozwijanie zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. Metody i nowe obszary oddziaływania."  Zapraszamy do udziału przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych. Termin zgłoszeń upływa 10 września. W załączeniu pismo przewodnie, program sejmiku oraz karta zgłoszenia.

Tags:

11 i 12 kwietnia 2019r. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego. 

W Ośrodku Wypoczynkowym Albax zebrało się 51 członków Stowarzyszenia oraz przedstawiciele placówek wychowania pozaszkolnego - członków wspierających. Zebranych powitali Pan Mieczysław Szpak, dyrektor OPP w Kołobrzegu oraz Pani Lucyna Frąckiewicz - Godyń, prezes PSWP, która za zgodą zebranych, prowadzenie wyborów nowych władz przekazała Pani Barbarze Krzemińskiej - Sobczyk.

Tags:

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

 oraz Sympozjum Pedagogiczne

 TEMAT:

"Rozwijanie różnorodnych aktywności poznawczych w zajęciach pozaszkolnych.

 Edukacja morska -  ważny element wychowania."

Kołobrzeg 11-12 kwietnia 2019r.

Organizatorzy: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie

 

W dniach 5-7 października 2017r odbył się Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz sympozjum pedagogiczne pn. Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. W obu konferencjach wzięło udział ponad 100 osób z kilkudziesięciu miast Polski oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych Zamościa. Honorowy patronat nad sejmikiem przyjęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość.

Jak co roku podczas sejmiku podjęto uchwałę oraz szereg wniosków. Oto one:

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 464 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
110753
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego