31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

XXIII Sejmik PWP Świdnica 2016

XXIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego

            W dniach 5-7 października 2016 r. odbył się XXIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. Wzięli w nim udział dyrektorzy i nauczyciele z Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej oraz przedstawiciele samorządów. Sejmik odbył się pod honorowym patronatem Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Miasta Świdnica oraz Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 Program sejmiku obejmował:

  • ogólnopolskie sympozjum pedagogiczne pn. „Kultura języka polskiego podstawą założeń programu wychowawczego w placówkach wychowania pozaszkolnego”,
  • obrady plenarne, dyskusję, przyjęcie „Uchwały i wniosków XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego” (w załączeniu),
  • warsztaty praktyczne w 4 grupach,
  • zwiedzenie Centrum Porozumienia Europejskiego i wystawy plenerowej „Odwaga i Pojednanie" w Krzyżowej,  
  • poznanie osobliwości historycznych Świdnicy, jednego z najpiękniejszych miast dolnośląskich,
  • udział w koncercie jubileuszowym 65-lecia MDK w Świdnicy w wykonaniu dzieci, młodzieży i nauczycieli tej placówki,
  • wycieczki krajoznawcze uczestników w 2 grupach po ciekawych, historycznych miejscach Dolnego Śląska (by uwzględnić je w programach wychowawczych i krajoznawczych dla uczestników zajęć swoich placówek),
  • prezentację muzyczno-wokalną i taneczną uczestników warsztatów

Ogólnopolskie sympozjum pedagogiczne sejmiku , pierwszego dnia wykłady: prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht pt. „Kultura języka jako wartość w działaniach wychowawczych” oraz Marka Kaczmarzyka pt. „ Neurobiologia języka”.

Warsztaty praktyczne z zakresu: ceramiki, tańca ludowego, muzyczno-wokalne i instrumentalne, historycznych grup rekonstrukcyjnych.

Koncert jubileuszowy MDK w Świdnicy - placówki zasłużonej dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa miasta -  radosna prezentacja talentów artystycznych dzieci i nauczycieli. Obecni na koncercie przedstawiciele władz Świdnicy, goście i uczestnicy z 40 miast Polski gratulowali, placówce osiągnięć artystycznych., kulturalnych i wychowawczych.

Uczestnicy XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego podkreślali dobrą organizację, inspirujące wykłady oraz bogaty program umożliwiający integrację i rzeczywiste współdziałanie placówek wychowania pozaszkolnego w całym kraju.

Spotkanie w Świdnicy pozwoliło w czasie specjalnej mszy świętej uczcić pamięć naszych zasłużonych Kolegów, członków PSWP, którzy już odeszli.

 

Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica
Sejmik 2016 Świ...
Sejmik 2016 Świdnica Sejmik 2016 Świdnica

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
105228
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego