Program walnego w Kołobrzegu 11-12.04.2019

Drukuj

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

 oraz Sympozjum Pedagogiczne

 TEMAT:

"Rozwijanie różnorodnych aktywności poznawczych w zajęciach pozaszkolnych.

 Edukacja morska -  ważny element wychowania."

Kołobrzeg 11-12 kwietnia 2019r.

Organizatorzy: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie

 

11 kwietnia 2019r.

9.00  przyjazd uczestników do Kołobrzegu, recepcja i zakwaterowanie

12.00 - pierwszy termin Walnego Zgromadzenia PSWP

12.30 – drugi termin Walnego Zgromadzenia PSWP 

 

16.30 Regionalne Centrum Kultury „RCK”

 

12 kwietnia 2019r.

10.00

13.30 Ognisko Pracy Pozaszkolnej

16.30 

 

Pełen program do pobrania w załączniku