Sejmik PWP 2019 w Zielonej Górze

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2 - 4 października Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze organizuje XXVI Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Jego tematem jest  "Rozwijanie zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. Metody i nowe obszary oddziaływania."  Zapraszamy do udziału przedstawicieli placówek oświatowo-wychowawczych. Termin zgłoszeń upływa 10 września. W załączeniu pismo przewodnie, program sejmiku oraz karta zgłoszenia.